Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 416 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-05-08

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego, służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych w Strzelcach Opolskich

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-04-28

Zawiadomienie stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-04-28

Zawiadomienie stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-04-04

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr GK.6220.47.2016 z dnia 3.04.2017r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie w km 40+078 – 42+782 z podziałem na zadania A i B.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-04-04

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o zmianę decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 14.08.2015r.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-04-04

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr nr GK.6220.65.2016 z dnia 3.04.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Farska Kolonia na działkach o nr nr: 607/9, 853 i 884 obręb 0082 Strzelce Opolskie.

Zawiadomienie

Data publikacji:
2017-03-22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich".

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-02-28

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Farska Kolonia

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-02-23

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego

Obwieszczenie

Data publikacji:
2017-01-09

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje...

Liczba odwiedzin: 146017