Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Znaleziono 416 wiadomości.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-12-23

Obwieszczenie o wydanej decyzji oo środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” na działkach o nr nr: 472 i 473 obręb Szymiszów.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-11-18

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego, służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52 na działce nr 4866/6 obręb Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-11-14

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedesięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” na działkach o nr nr: 472 i 473 obręb Szymiszów.

Ogłoszenie

Data publikacji:
2016-11-09

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o "Programie ochrony środowiska dla Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-11-07

Obwieszczenie o wydanej decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-10-21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie w km 40+078 – 42+782 z podziałem na zadania A i B.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-10-21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” na działkach o nr nr: 472 i 473 obręb Szymiszów.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-10-17

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową – etap II na działkach o nr nr 4047/12, 4047/14, 4062/28 i 5142/1 obręb Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-09-29

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów”.

Obwieszczenie

Data publikacji:
2016-09-16

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu zbiornika na surowce z grupy SLES o pojemności 50m3 i zbiornika na surowce z grupy BETAIN o pojemności 40m3 w projektowanej hali magazynowej, dobudowanej do istniejącego kompleksu hal produkcyjno-magazynowych oraz zbiornika na surowce z grupy BETAIN o poj. 30m3 w istniejącej hali mieszalni, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej hali magazynowej na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a na działkach o nr nr 1133/34 i 1133/36.

Liczba odwiedzin: 146016