Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie" uchwalono Uchwałą Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2008 r. i zmieniono Uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaina przestrzennego gminy Strzelce Opolskie.

Studium dostępne jest (do wglądu) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pokój nr 24 i 25.

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie” obejmowała tereny położone w obrębach Brzezina i Warmątowice, których zasięg był ograniczony:
  1. od strony północnej – terenem planowanej obwodnicy południowej miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94;
  2. od strony wschodniej – drogą transportu rolnego (działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntu 263, obręb Warmątowice) i terenami zabudowanymi wsi Warmątowice;
  3. od strony południowej – granicą administracyjną gminy Strzelce Opolskie;
  4. od strony zachodniej – drogą krajową nr 88 .
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 Załącznik graficzny Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 858
2017-06-21 10:06
Kozołup Marek
10.64MB
 Ujednolicony tekst studium Ujednolicony tekst studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1295
2017-06-21 10:06
Kozołup Marek
6.11MB

Redakcja strony - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 10:05:35
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 10:05:46
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 10:05:44
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 10:05:44
Liczba odwiedzin: 2435