Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Znaleziono 3 wiadomości.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej i ul. Szpitalnej

Data publikacji:
2017-12-08

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej i ul. Szpitalnej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Rożniątowie

Data publikacji:
2017-12-01

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Rożniątowie obejmującej działkę nr 296/1 z mapy 1 o pow. 0,0191ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00068282/2. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 296/1 posiada oznaczenie użytku dr.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej

Data publikacji:
2017-12-01

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej stanowiącej działkę nr 235/5 z mapy 1 o pow. 0,3911ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr Kw OP1S/00044227/5. Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka przeznaczona do sprzedaży posiada oznaczenie użytku RIIIb, RIVb i B.

Liczba odwiedzin: 110