Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej

Data publikacji: 2019-01-22

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA  STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 15 stycznia 2019r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gminnej położonej w Szymiszowie przy ul. Fabrycznej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonej działką  nr  985/20 z mapy 3 o pow. 0,0893ha, zakończył się wynikiem negatywnym.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą  Nr Kw OP1S/00053979/7.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 985/20 posiada oznaczenie użytku RIVa.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle, wymieniona wyżej działka położone jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN23- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 49.000zł. netto +23% VAT.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do udziału   w przetargu, jednak nie zaoferowała postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Liczba odwiedzin: 58627