Sesje Rady Miejskiej - Biuletyn Informacji Publicznej


Sesje Rady Miejskiej

XLV sesja Rady Miejskiej - 28.03.2018 r.

Data publikacji: 2018-03-22

Ważne do:

XLV sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyła się w dniu 28.03.2018 r. o godz. 14:00 w s. RM.

 

Podjęte Uchwały:

Uchwała Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, ul. Parkowa w miejscowości Strzelce Opolskie”

Uchwała Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia Etap 2 i Etap 3”

Uchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie podziału Gminy Strzelce Opolskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2018 roku

Uchwała Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania

Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

Uchwała Nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021

Kategoria: Powiązane pliki [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
nagranie z XLV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nagranie z XLV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
2018-05-09 11:03
Tacica Bernadetta
19.13MB
Protokół.pdf Protokół.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
2018-04-30 17:02
Tacica Bernadetta
0.98MB
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2016 – 2020 za rok 2017 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2016 – 2020 za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
2018-04-12 08:44
Tacica Bernadetta
420.67KB
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013-2020 za rok 2017 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Bezdomności w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013-2020 za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
2018-04-12 08:43
Tacica Bernadetta
595.29KB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za rok 2017 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
2018-04-12 08:42
Tacica Bernadetta
3.11MB
Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich za 2017 rok . Sprawozdanie z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich za 2017 rok .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 603
2018-04-04 14:46
Tacica Bernadetta
7MB
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich za 2017 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich za 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
2018-04-04 14:15
Tacica Bernadetta
186.12KB
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku . Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
2018-04-04 13:44
Tacica Bernadetta
103.34KB
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
2018-04-04 13:43
Tacica Bernadetta
215.65KB
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
2018-04-04 13:41
Tacica Bernadetta
850.84KB
lista obecności i głosowania radnych lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
2018-03-30 10:30
Tacica Bernadetta
103.09KB
odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
2018-03-30 10:30
Tacica Bernadetta
2.89MB
SPRAWOZDANIE Burmistrza z okresu między sesjami SPRAWOZDANIE Burmistrza z okresu między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
2018-03-30 10:29
Tacica Bernadetta
239.03KB
Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
2018-03-22 08:49
Tacica Bernadetta
43.33KB
druk nr 7 druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
2018-03-22 08:49
Tacica Bernadetta
767.27KB
druk nr 6 druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
2018-03-22 08:48
Tacica Bernadetta
397.45KB
druk nr 5 druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
2018-03-22 08:48
Tacica Bernadetta
1.04MB
druk nr 4 druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
2018-03-22 08:48
Tacica Bernadetta
495.54KB
druk nr 3 druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
2018-03-22 08:48
Tacica Bernadetta
224.75KB
druk nr 2 druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
2018-03-22 08:47
Tacica Bernadetta
92.22KB
druk nr 1 druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
2018-03-22 08:47
Tacica Bernadetta
90.41KB
Liczba odwiedzin: 39405