Zarządzenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono 661 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2017-07-28 14:01:00 Nr dokumentu: 144/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji przetargowej

Data publikacji: 2017-07-27 13:16:00 Nr dokumentu: 143/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji przetargowej

Data publikacji: 2017-07-27 13:15:00 Nr dokumentu: 142/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Data publikacji: 2017-07-27 13:14:00 Nr dokumentu: 141/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2017

Data publikacji: 2017-07-27 13:12:00 Nr dokumentu: 140/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji przetargowej

Data publikacji: 2017-07-19 13:11:00 Nr dokumentu: 139/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej

Data publikacji: 2017-07-18 13:10:00 Nr dokumentu: 138/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2017-07-14 13:05:00 Nr dokumentu: 135/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia

Data publikacji: 2017-07-14 13:04:00 Nr dokumentu: 134/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2017-07-14 13:03:00 Nr dokumentu: 133/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2017-08-02 12:29:00 Nr dokumentu: 153/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2017-08-02 12:22:00 Nr dokumentu: 149/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: W sprawie ogłoszenia naboru wniosków w formie otwartego konkursu ofert z zakresu sportu.

Data publikacji: 2017-07-11 10:04:00 Nr dokumentu: 132/2017 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: W sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Data publikacji: 2017-07-07 10:03:00 Nr dokumentu: 131/2017 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 1488