BIP
Kadencja 2014-2018 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2014-2018

Znaleziono 992 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie ustalenia regulaminu akcji edukacyjnej pn. "ELEKTRO(choinka)"

Data publikacji: 2018-11-09 13:49:00 Nr dokumentu: 229/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Data publikacji: 2018-10-30 11:39:00 Nr dokumentu: 220/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Data publikacji: 2018-11-16 13:41:00 Nr dokumentu: 231/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie prowadzenia działalności handlowej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego

Data publikacji: 2018-11-09 09:50:00 Nr dokumentu: 228/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Data publikacji: 2018-11-09 12:44:00 Nr dokumentu: 225/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat

Data publikacji: 2018-11-09 12:42:00 Nr dokumentu: 224/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2018-10-29 13:36:00 Nr dokumentu: 219/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2018-10-15 13:35:00 Nr dokumentu: 213/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2018-10-25 11:07:00 Nr dokumentu: 218/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2018-10-19 12:54:00 Nr dokumentu: 216/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Data publikacji: 2018-10-18 12:53:00 Nr dokumentu: 215/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Data publikacji: 2018-10-12 09:11:00 Nr dokumentu: 212/2018 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie przekazania do użytkowania lokalu gminnego

Data publikacji: 2018-10-11 09:01:00 Nr dokumentu: 211/2018 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 716688