Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Biuletyn Informacji Publicznej


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Biuro nr 4
tel. 077 404 93 41/42
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 •  wypełniony formularz deklaracji - pierwsza deklaracja, zmiana w przypadku zamieszkania nowej osoby, wyprowadzenia   się  osoby zamieszkującej, urodzenia dziecka, zgonu, zmiana danych właściciela nieruchomości, itp.
 •  dowód osobisty lub paszport
 •  kopia aktu zgonu (w przypadku zgonu osoby, na którą była złożona deklaracja)
Gdzie odebrać formularze:  Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, pokój nr 4 lub ze strony internetowej
Opłaty:
 •  bez opłaty
Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

 • przyjęcie deklaracji,,
 • dokonanie wpisów w dokumentacji referatu,
 • naliczenie (zmniejszenie/ zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.2018, poz. 1454).

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 523
2019-03-04 11:28
Świenty Radosław
1.95MB
Instrukcja wypełnienia - nieruchomości zamieszkałe Instrukcja wypełnienia - nieruchomości zamieszkałe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
2019-03-04 12:14
Świenty Radosław
342.7KB
Instrukcja wypełnienia - nieruchomości mieszane Instrukcja wypełnienia - nieruchomości mieszane
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
2019-03-04 12:14
Świenty Radosław
281.01KB
Instrukcja wypełnienia - nieruchomości niezamieszkałe Instrukcja wypełnienia - nieruchomości niezamieszkałe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
2019-03-04 12:15
Świenty Radosław
349.92KB
załącznik 1 - do deklaracji - nieruchomości jednorodzinne załącznik 1 - do deklaracji - nieruchomości jednorodzinne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
2019-03-04 12:09
Świenty Radosław
244.3KB
załącznik 2 - do deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe załącznik 2 - do deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
2019-03-04 12:10
Świenty Radosław
253.83KB
załącznik 3 - do deklaracji - nieruchomości mieszane (część zamieszkała) załącznik 3 - do deklaracji - nieruchomości mieszane (część zamieszkała)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2019-03-04 12:10
Świenty Radosław
826KB
załącznik 4 - do deklaracji - nieruchomości mieszane (część niezamieszkała) załącznik 4 - do deklaracji - nieruchomości mieszane (część niezamieszkała)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
2019-03-04 12:11
Świenty Radosław
0.97MB

Redakcja strony - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Świenty Radosław2019-03-01 14:54:00
 • Aktualizacja publikacji:Świenty Radosław2019-03-04 11:34:18
 • Wytworzenie publikacji:Świenty Radosław2019-03-04 11:34:15
 • Zatwierdzenie informacji:Świenty Radosław2019-03-04 11:34:15
Liczba odwiedzin: 1349