Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, zlokalizowanego przy ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.1.2021
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2021-04-16
Termin składania ofert 2021-05-05 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021BZP 00076306.01 Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021BZP 00076306.01
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
2021-06-09 09:24
Goczoł Jacek
60.51KB
Informacja o wyborze oferty Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2021-05-28 08:18
Waloszek Hubert
235.53KB
Informacja Informacje o złożonych ofertach Informacja Informacje o złożonych ofertach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2021-05-05 13:48
Waloszek Hubert
219.58KB
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2021-05-05 10:36
Goczoł Jacek
68.68KB
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2021-04-16 14:38
Goczoł Jacek
101.67KB
Specyfikacja warunków zamówienia Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2021-04-16 14:37
Goczoł Jacek
751.51KB
Przedmiar robót Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2021-04-16 14:37
Goczoł Jacek
198.42KB
Projekt budowlano-wykonawczy Projekt budowlano-wykonawczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2021-04-16 14:37
Goczoł Jacek
17.65MB
Projekt organizacji ruchu na czas robót Projekt organizacji ruchu na czas robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-04-16 14:36
Goczoł Jacek
3.51MB
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu Projekt zmiany stałej organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2021-04-16 14:36
Goczoł Jacek
2.18MB
STWiOR STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-04-16 14:35
Goczoł Jacek
3.05MB
Formularze(pdf) Formularze(pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2021-04-16 14:34
Goczoł Jacek
184.31KB
Formularze (docx) Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2021-04-16 14:34
Goczoł Jacek
38.46KB
Identyfikator postępowania Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2021-04-16 14:33
Goczoł Jacek
49.29KB
Liczba odwiedzin: 68695