BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Ochrona dziedzictwa kulturowego w Gminie Strzelce Opolskie – remont zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji bramy z przywróceniem historycznego wyglądu odtworzenie ornamentów, zabezpieczenia przeciwwilgociowe, remont zadaszenia, konserwacja rzeźb oraz wykonanie iluminacji
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.8.2021
Status
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2021-08-23
Termin składania ofert 2021-09-07 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
2021-09-22 14:15 Goczoł Jacek 224.86KB
{format} Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2021-09-07 12:32 Goczoł Jacek 169.37KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2021-09-07 10:04 Goczoł Jacek 70.08KB
{format} Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2021-08-30 14:39 Goczoł Jacek 203.79KB
{format} Wyjaśnienia do SWZ - wniosek nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2021-08-30 14:39 Goczoł Jacek 184.79KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-08-23 13:43 Goczoł Jacek 102.53KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2021-08-23 13:43 Goczoł Jacek 800.5KB
{format} Projekt techniczny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2021-08-23 13:43 Goczoł Jacek 19.73MB
{format} Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2021-08-23 13:42 Goczoł Jacek 309.42KB
{format} Pozwolenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
2021-08-23 13:42 Goczoł Jacek 4.06MB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2021-08-23 13:41 Goczoł Jacek 207.89KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-08-23 13:41 Goczoł Jacek 82.44KB
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2021-08-23 13:41 Goczoł Jacek 52.95KB
Liczba odwiedzin: 73333