BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich na potrzeby związane z użytkowaniem wskazanego cmentarza. W budynku znajdą się pomieszczenia związane z przygotowaniem zwłok i ceremonią pochówku, a także biuro zarządu cmentarza
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.4.2022
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2022-04-01
Termin składania ofert 2022-04-20 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2022-04-29 13:27 Goczoł Jacek 414.31KB
{format} Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2022-04-20 13:45 Goczoł Jacek 415.92KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2022-04-20 11:30 Goczoł Jacek 518.25KB
{format} Ogloszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2022-04-01 10:25 Goczoł Jacek 123.89KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2022-04-01 10:25 Goczoł Jacek 834.44KB
{format} Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2022-04-01 10:24 Goczoł Jacek 523.09KB
{format} DT. Architektura i konsultacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2022-04-01 10:24 Goczoł Jacek 4.47MB
{format} DT. Instalacja wod-kan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2022-04-01 10:24 Goczoł Jacek 4.37MB
{format} DT. Instalacja grzewcza i wentylacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2022-04-01 10:23 Goczoł Jacek 3.52MB
{format} DT. Instalacja elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2022-04-01 10:21 Goczoł Jacek 6.22MB
{format} Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2022-04-01 10:21 Goczoł Jacek 0.97MB
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2022-04-01 10:20 Goczoł Jacek 387.58KB
{format} RFIL_oznaczenia_logo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
2022-04-01 10:20 Goczoł Jacek 156.91KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
2022-04-01 10:19 Goczoł Jacek 703.81KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2022-04-01 10:19 Goczoł Jacek 40.26KB
Liczba odwiedzin: 82912