BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich na potrzeby związane z użytkowaniem wskazanego cmentarza. W budynku znajdą się pomieszczenia związane z przygotowaniem zwłok i ceremonią pochówku, a także biuro zarządu cmentarza
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.9.2021
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2022-06-02
Termin składania ofert 2022-06-17 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
2022-07-21 11:07 Waloszek Hubert 233.02KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
2022-06-17 13:52 Goczoł Jacek 415.79KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
2022-06-17 10:30 Goczoł Jacek 396.84KB
{format} 01.Ogloszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2022-06-02 13:09 Goczoł Jacek 124.53KB
{format} 02.SWZ (ZP.271.3.09.2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
2022-06-02 13:08 Goczoł Jacek 844.85KB
{format} 03.Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
2022-06-02 13:08 Goczoł Jacek 1.25MB
{format} 04.1.DT. Architektura i konsultacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
2022-06-02 13:08 Goczoł Jacek 4.47MB
{format} 04.2.DT. Instalacja wod-kan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2022-06-02 13:07 Goczoł Jacek 4.37MB
{format} 04.3.DT. Instalacja grzewcza i wentylacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2022-06-02 13:07 Goczoł Jacek 3.52MB
{format} 04.4.DT. Instalacja elektryczana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2022-06-02 13:07 Goczoł Jacek 6.22MB
{format} 04.5.Projekt budowlany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
2022-06-02 13:06 Goczoł Jacek 2.56MB
{format} 05.SpecyfikacjaTechnicznaWykonaniaOdbioruRobót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2022-06-02 13:06 Goczoł Jacek 0.97MB
{format} 06.RFIL_oznaczenia_logo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2022-06-02 13:05 Goczoł Jacek 156.91KB
{format} 07a.Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2022-06-02 13:05 Goczoł Jacek 708.05KB
{format} 07b.Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2022-06-02 13:05 Goczoł Jacek 40.54KB
{format} 08.IdentyfikatorPostępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2022-06-02 13:04 Goczoł Jacek 417.44KB
Liczba odwiedzin: 101209