BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Modernizacja kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Op.
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu, w formule zaprojektuj i wybuduj, to jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie całego zakresu robót budowlanych, związanych z projektem modernizacji kompleksu. Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ed9145a-ac47-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.1.2023
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy
Data ogłoszenia 2023-02-20
Termin składania ofert 2023-03-07 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 2023_BZP 00102988_01.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
2023-02-21 10:43 Goczoł Jacek 108.49KB
Liczba odwiedzin: 114006