BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej
Opis Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych oraz mieszanych znajdujących się na terenie Gminy Strzelce Opolskie, wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej znajdującej się w Szymiszowie, przy ul. Dworcowej 7a. Strona prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9149ac4b-cf03-11ee-a3b5-e25d731b0da9
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.2.2024
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy PZP
Data ogłoszenia 2024-02-23
Termin składania ofert 2024-03-25 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o wyniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2024-04-10 09:36 Olewicz Magdalena 90.65KB
{format} Ogłoszenie.Unieważnienie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2024-03-29 11:37 Pawlik Karolina 166.47KB
{format} Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2024-03-21 13:27 Pawlik Karolina 353.54KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2024-02-23 14:55 Waloszek Hubert 784.78KB
Liczba odwiedzin: 108206