BIP
Rejestr zamówienie - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr zamówienie

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie – rewitalizacja „Ogródka Jordanowskiego” w szczególności zakup i montaż wyposażenia (elementów placu zabaw)
Opis Przedmiotem zamówienia jest remont placu zabaw zlokalizowanego w „Ogrodzie Jordanowskim” w Strzelcach Opolskich, przy ulicy Jordanowskiej na działce nr 1731/2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: demontaż istniejących urządzeń zabawowych, ławek i koszy na śmieci, przeniesienie części istniejących urządzeń zabawowych i ławek, montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, wykonanie ścieżki pieszej oraz wykonanie nawierzchni pod urządzeniami (stref bezpiecznych) z naturalnych materiałów (piasek, żwir i trawa)
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.6.2022
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2022-07-01
Termin składania ofert 2022-07-18 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Unieważnienie postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2022-07-21 11:30 Waloszek Hubert 125.22KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2022-07-19 10:37 Goczoł Jacek 431.16KB
{format} Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2022-07-18 11:29 Goczoł Jacek 546.52KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2022-07-01 09:07 Goczoł Jacek 123.7KB
{format} Specyfikacja warunków zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2022-07-01 09:07 Goczoł Jacek 775.73KB
{format} Dokumentacja techniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2022-07-01 09:07 Goczoł Jacek 3.5MB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2022-07-01 09:06 Goczoł Jacek 84.21KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2022-07-01 09:06 Goczoł Jacek 725.19KB
Liczba odwiedzin: 86030