BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa ul. Różanej w Suchej
Opis Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej klasy D (dojazdowa) w Suchej, Gmina Strzelce Opolskie, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie drogi o szerokość 5,0 m i długość ok. 160 m, a w szczególności: roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego – łączna grubość ok. 25,00 cm, ułożenie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego o grubości łącznej 8,00 cm (2 x 4,00 cm), budowę zjazdów na posesje o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, utwardzenie poboczy
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.8.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-10-07
Termin składania ofert 2020-10-22 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
2020-10-29 16:29 Goczoł Jacek 206.05KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
2020-10-22 12:31 Goczoł Jacek 178.21KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu 594478-N-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
2020-10-07 14:24 Goczoł Jacek 132.92KB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
2020-10-07 14:24 Goczoł Jacek 0.93MB
{format} Przedmiar robot
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
2020-10-07 14:23 Goczoł Jacek 233.88KB
{format} Projekt wykonawczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
2020-10-07 14:23 Goczoł Jacek 622.24KB
{format} STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
2020-10-07 14:23 Goczoł Jacek 1.25MB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
2020-10-07 14:22 Goczoł Jacek 295.11KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2020-10-07 14:22 Goczoł Jacek 52.21KB
Liczba odwiedzin: 133331