BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – plac Żeromskiego”
Opis Zakres zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych: remontu i wymiany nawierzchni placu oraz otaczających go ulic i chodników, a także montażu instalacji nawadniającej zieleń na placu, oświetlenia ulicznego, monitoringu, odwodnienia placu i ulic oraz małej architektury wraz z adaptacją podziemi placu a także, iluminacji, instalacji audio-video na terenie przyległym do placu i w Cafe Cultura.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.5.7.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia Zapytanie ofertowe – postępowanie prowadzone z zachowaniem konkurencyjności
Data ogłoszenia 2019-02-20
Termin składania ofert 2019-03-06 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
2019-03-07 13:29 Goczoł Jacek 199.95KB
{format} Zestawienie złożonych ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
2019-03-06 13:44 Waloszek Hubert 167.36KB
{format} Ogłoszenie z .Bazy Konkurencyjności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
2019-02-20 15:07 Waloszek Hubert 113.15KB
{format} Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
2019-02-20 14:26 Waloszek Hubert 284KB
{format} Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
2019-02-20 15:07 Waloszek Hubert 566.98KB
{format} Program Funkcjonalno-użytkowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
2019-02-20 14:32 Waloszek Hubert 28.64MB
{format} Książka obsługi bieżącej i konserwacji budowli ochronnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
2019-02-20 14:34 Waloszek Hubert 2.72MB
{format} Umowa dofinansowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
2019-02-20 14:35 Waloszek Hubert 6.34MB
{format} Uzgodnienia Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
2019-02-20 14:33 Waloszek Hubert 2.69MB
{format} Dokumentacja fotograficzna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
2019-02-20 14:35 Waloszek Hubert 3.24MB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
2019-02-20 14:36 Waloszek Hubert 374.67KB
{format} Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
2019-02-20 14:36 Waloszek Hubert 134.32KB
{format} Wzory formularzy (doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
2019-02-20 14:37 Waloszek Hubert 250KB
Liczba odwiedzin: 116601