BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie w roku 2019
Opis Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenów gminy Strzelce Opolskie, z dachów i pryzm oraz transport i zdeponowanie odebranych materiałów na odpowiednim składowisku (posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów) Zakres zamówienia obejmuje usuwanie wyrobów zwierających azbest z 3 dachów budynków gospodarczych (ok. 210 m2, 2,31 Mg) oraz z 4 pryzm (ok. 175 m2, 1,93 Mg) znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz transport do odpowiedniego składowiska odpadów
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.5.14.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2019-09-05
Termin składania ofert 2019-09-16 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
2019-09-24 11:57 Goczoł Jacek 64.93KB
{format} Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
2019-09-17 13:28 Goczoł Jacek 73.79KB
{format} Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
2019-09-05 09:37 Waloszek Hubert 226.04KB
{format} Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
2019-09-05 09:39 Waloszek Hubert 451.39KB
{format} Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 551
2019-09-05 09:39 Waloszek Hubert 1.26MB
{format} STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
2019-09-05 09:39 Waloszek Hubert 54.43KB
{format} Wzory formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
2019-09-05 09:40 Waloszek Hubert 334.11KB
{format} Wzory formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 617
2019-09-05 09:40 Waloszek Hubert 45.86KB
Liczba odwiedzin: 135700