BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 211.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Sprzedaż energii elektrycznej w 2018 roku Odbiorcom Końcowym VI Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 2017-05-24 2017-06-29
Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Strzelce Opolskie 2017-05-04 2017-05-15
Termomodernizacja oraz przebudowa dachu budynku remizy OSP Sucha – etap I 2017-04-28 2017-05-16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce Opolskie 2017-04-19 2017-05-25
Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej 2017-03-08 2017-03-16
Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe 2017-03-06 2017-03-21
Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia wapiennego 2017-02-21 2017-03-02
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka” – branża terenów zielonych. 2017-02-08 2017-02-20
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka” – branża elektryczna. 2017-02-08 2017-02-20
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie tzw. Park Rybaczówka” – branża ogólnobudowlana 2017-02-07 2017-02-20
Liczba odwiedzin: 133335