BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 219.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Przeprowadzenie ankiet w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła oraz oceny energetycznej 130 budynków /lokali mieszkalnych zgłoszonych do udziału w projekcie pn: „ Zatrzymać Smog- program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” 2018-11-02 2018-11-12
Dostawa 8 kompletów koszy na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów (kosze uliczne) 2018-11-02 2018-11-13
Sprzedaż samochodu pożarniczego 2018-10-25 2018-11-08
Remont zabytkowych obiektów sakralnych w Strzelcach Opolskich 2018-10-05 2018-10-26
Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów w Strzelcach Opolskich 2018-10-04 2018-10-22
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 6 600 000 złotych 2018-10-03 2018-10-19
Opracowanie założeń i wymagań w tym opisów przedmiotu zamówienia dla 2 usług w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”. 2018-08-10 2018-08-20
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego 2018-07-31 2018-08-22
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie 2018-06-25 2018-07-02
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich". 2018-06-14 2018-06-20
Liczba odwiedzin: 146778