BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 144.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Remonty dróg – wykonanie nawierzchni z frezowin 2019-09-09 2019-09-24
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie w roku 2019 2019-09-05 2019-09-16
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – droga i infrastruktura – budowa układu komunikacyjnego (etap I) 2019-09-03 2019-09-18
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej zapobiegającej nieprawidłowemu zagospodarowaniu odpadów na terenie gminy Strzelce Opolskie w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwa „Eko-Logika” 2019-08-27 2019-09-11
Przeprowadzenie gry miejskiej o tematyce gospodarki odpadami na terenie Miasta Strzelce Opolskie w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwa „Eko-Logika” 2019-08-26 2019-09-10
Dobre praktyki europejskie w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolnej i uprawach w gospodarstwach rolnych 2019-07-19 2019-08-01
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalinowice 2019-07-08 2019-07-19
Wykonanie 25 operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Strzelce Opolskie, Kadłub i Szymiszów 2019-06-17 2019-06-28
Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie 2019-06-06 2019-06-14
Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych związanych z gospodarką odpadami w ramach projektu: „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika” 2019-05-30 2019-06-07
Liczba odwiedzin: 88619