BIP
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Data publikacji: 2019-12-17

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 242/2019 z dnia 17 grudnia 2019r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 90.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.
Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2020r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem „oferta konkurs ochrona zdrowia – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej” oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 17 stycznia 2020r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie nr 242/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
2019-12-17 13:21 Gałka Magdalena 234.32KB
{format} Załącznik do Zarządzenia nr 242/2019 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
2019-12-17 13:23 Gałka Magdalena 1.37MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
2019-12-17 13:22 Gałka Magdalena 267.63KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
2019-12-17 14:57 Gałka Magdalena 363.87KB
{format} Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
2020-01-15 10:20 Gałka Magdalena 264.19KB
{format} Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
2020-01-17 10:30 Gałka Magdalena 335.98KB
Liczba odwiedzin: 63564