BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Nabór wniosków w formie otwartego konkursu ofert z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dyscypliny sportu - piłka siatkowa

Data publikacji: 2019-07-30

Ważne do:

 

 

SZCZEGÓŁYOTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania Propagowanie piłki siatkowej poprzez szkolenia i udział w rozgrywkach, w turniejach i zawodach sportowych na terenie całego kraju
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 151/2019 z dnia 29 lipca 2019
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

161.000 zł

Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po roztrzygnięciu konkursu do dnia 15 grudnia 2019r.
Termin składania wniosków do dnia 26 sierpnia 2019r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania wniosków

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem "Konkurs - Siatkówka. Wniosek konkursowy - nie otwierać przed posiedzeniem Zespołu do rozpatrywania wniosków" oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do dnia 30 sierpnia 2019r.

Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Referat Sportu i Rekreacji - tel. 77 461 21 81

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wyniki naboru wniosków - piłka siatkowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
2019-08-28 11:43 Długosz Klaudia 650.92KB
{format} Zarządzenie Burmistrza nr 151/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
2019-07-30 13:29 Długosz Klaudia 513.28KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 151/2019 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
2019-07-30 13:36 Długosz Klaudia 2.63MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach zespołu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
2019-07-30 13:36 Długosz Klaudia 617.61KB
{format} druk karta zgłoszenia do udziału w zespole do rozpatrywania wniosków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
2019-07-30 13:37 Długosz Klaudia 227.9KB
{format} Zarządzenie Nr 162/2019 w sprawie powołania zespołu do rozpatrywania złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ustalenia regulaminu pracy zespołu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
2019-08-28 11:42 Długosz Klaudia 1.77MB
Liczba odwiedzin: 65729