BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Data publikacji: 2021-02-17

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 40/2021 z dnia 17 lutego 2021r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 14.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2021r. do dnia 30 listopada 2021r.
Termin składania ofert do dnia 19 marca 2021r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem „oferta konkurs seniorzy nr 2 – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”  oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 29 marca 2021r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2021-02-17 09:40 Gałka Magdalena 214.74KB
{format} Załącznik do Zarządzenia nr 40/2021 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
2021-02-17 09:41 Gałka Magdalena 1.38MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
2021-02-17 09:41 Gałka Magdalena 260.7KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
2021-02-17 09:43 Gałka Magdalena 363.87KB
{format} Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 23 marca 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2021-03-29 11:21 Gałka Magdalena 279.55KB
{format} Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
2021-03-29 12:51 Gałka Magdalena 369.8KB
Liczba odwiedzin: 65733