BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Data publikacji: 2022-03-18

Ważne do:

 

Rodzaj zadania działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 53/2022 z dnia 18 marca 2022r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 13.500,00 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2022r. do dnia 31 października 2022r.
Termin składania ofert do dnia 11 kwietnia 2022r. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem „oferta konkurs seniorzy 3 – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”  oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 22 kwietnia 2022r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Referat Spraw Społecznych i Promocji - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 18 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2022-03-18 11:27 Gałka Magdalena 327.35KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2022 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2022-03-18 11:28 Gałka Magdalena 1.98MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2022-03-18 11:33 Gałka Magdalena 379.13KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2022-03-18 11:38 Gałka Magdalena 363.87KB
{format} Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2022-04-07 12:38 Gałka Magdalena 380.4KB
{format} Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2022-04-19 12:36 Gałka Magdalena 341.92KB
Liczba odwiedzin: 63535