BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji: 2019-12-17

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 243/2019 z dnia 17 grudnia 2019r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 60.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.
Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2020r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem  „oferta konkurs pomoc społeczna i uzależnienia – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”  oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 17 stycznia 2020r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie nr 243/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2019-12-17 13:14 Gałka Magdalena 252.54KB
{format} Załącznik do Zarządzenia nr 243/2019 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
2019-12-17 13:15 Gałka Magdalena 1.36MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
2019-12-17 13:14 Gałka Magdalena 257.49KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
2019-12-17 14:57 Gałka Magdalena 363.87KB
{format} Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2020-01-15 10:22 Gałka Magdalena 255.65KB
{format} Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
2020-01-17 10:32 Gałka Magdalena 267.26KB
Liczba odwiedzin: 66172