BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Data publikacji: 2021-12-10

Ważne do:

 

Rodzaj zadania ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 234/2021 z dnia 10 grudnia 2021r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 90.000,00 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 17 stycznia 2022r. do dnia 30 listopada 2022r.
Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2022r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem „oferta konkurs ochrona zdrowia – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej” oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 14 stycznia 2022r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Referat Spraw Społecznych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 234/2021 z dnia 10 grudnia 2021r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2021-12-10 10:12 Gałka Magdalena 479.41KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 234/2021 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
2021-12-10 10:13 Gałka Magdalena 1.98MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2021-12-10 10:15 Gałka Magdalena 537.47KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2021-12-10 10:14 Gałka Magdalena 363.87KB
{format} Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2022-01-10 14:13 Gałka Magdalena 392.36KB
{format} Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2022-01-13 14:59 Gałka Magdalena 615.28KB
Liczba odwiedzin: 72181