BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert - organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2021-12-08

Ważne do:

 

Rodzaj zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 231/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 27.000,00 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po roztrzygnięciu konkursu) do dnia 10 grudnia 2022r.
Termin składania ofert do dnia 30 grudnia 2021r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim  w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Zamknięta koperta z dopiskiem "organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie" oferta konkursowa - nie otwierać przed posiedzeniem Komisji konkursowej" oraz podaniem pełnej nazwy Podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 17 stycznia 2022r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

informacje w sprawach formalnych - Referat Spraw Społecznych tel. 77 404 93 34
informacje w sprawach merytorycznych - Referat Sportu i Rekreacji tel. 77 461 21 81

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2021-12-08 13:44 Gałka Magdalena 128.58KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 231/2021 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2021-12-08 13:45 Gałka Magdalena 226.01KB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2021-12-08 15:39 Gałka Magdalena 127.94KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2021-12-08 15:40 Gałka Magdalena 367.74KB
{format} Zarządzenie Nr 257/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2021-12-31 08:25 Gałka Magdalena 95.58KB
{format} Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2022-01-17 12:14 Gałka Magdalena 816.91KB
Liczba odwiedzin: 66192