BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna

Data publikacji: 2021-12-10

Ważne do:

 

Rodzaj zadania pomoc społeczna 
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 233/2021 z dnia 10 grudnia 2021r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 60.000,00 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 17 stycznia 2022r. do dnia 30 listopada 2022r.
Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2022r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem  „oferta konkurs pomoc społeczna – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”  oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 14 stycznia 2022r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Referat Spraw Społecznych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 233/2021 z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
2021-12-10 09:43 Gałka Magdalena 474.24KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 233/2021 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2021-12-10 09:45 Gałka Magdalena 1.96MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2021-12-10 09:45 Gałka Magdalena 534.56KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2021-12-10 09:47 Gałka Magdalena 363.87KB
{format} Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
2022-01-10 14:09 Gałka Magdalena 373.25KB
{format} Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
2022-01-13 14:52 Gałka Magdalena 279.1KB
Liczba odwiedzin: 75104