BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: propagowanie dalekowschodniej sztuki walki AIKIDO oraz MUGEN Shinto Ryu laijutsu, poprzez szkolenia i udział w obozach na terenie całego kraju

Data publikacji: 2022-02-11

Ważne do:

Rodzaj zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: propagowanie dalekowschodniej sztuki walki Aikido oraz Mugen Shinto Ryu Iaijutsu, poprzez szkolenia i udział w obozach na terenie całego kraju
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 27/2022 z dnia 11 lutego 2022r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 6.000,00 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 21 marca 2022r. do dnia 30 listopada 2022r.
Termin składania ofert do dnia 7 marca 2022r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem „oferta konkurs Aikido oraz Mugen Shinto Ryu Iaijutsu – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej” oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 14 marca 2022r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Referat Spraw Społecznych i Promocji - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2022-02-11 09:31 Gałka Magdalena 284.46KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2022 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2022-02-11 09:32 Gałka Magdalena 1.97MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2022-02-11 09:30 Gałka Magdalena 397.57KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2022-02-11 09:30 Gałka Magdalena 363.87KB
{format} Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 8 marca 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2022-03-08 14:07 Gałka Magdalena 389.82KB
{format} Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2022-03-11 11:08 Gałka Magdalena 331.72KB
Liczba odwiedzin: 73128