BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: propagowanie dalekowschodniej sztuki walki AIKIDO oraz MUGEN Shinto Ryu laijutsu poprzez szkolenia i udział w obozach na terenie całego kraju

Data publikacji: 2022-04-01

Ważne do:

Rodzaj zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: propagowanie dalekowschodniej sztuki walki Aikido oraz Mugen Shinto Ryu Iaijutsu, poprzez szkolenia i udział w obozach na terenie całego kraju
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 61/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 6.000,00 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 04 maja 2022r. do dnia 30 listopada 2022r.
Termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2022r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem „oferta konkurs Aikido oraz Mugen Shinto Ryu Iaijutsu – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej” oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 04 maja 2022r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Referat Spraw Społecznych i Promocji - tel. 77 404 93 90 lub 77 404 93 23

Status zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich nr 61/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2022-04-01 14:07 Pinkas Ewa 270.55KB
{format} załącznik do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 61/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r. - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2022-04-01 14:08 Pinkas Ewa 2MB
{format} zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2022-04-01 14:08 Pinkas Ewa 403.82KB
{format} karta zgłoszenia do udziału w pracy w komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2022-04-01 14:09 Pinkas Ewa 363.87KB
{format} zarządzenie Burmistrza Nr 77/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2022-04-25 10:07 Pinkas Ewa 125.37KB
{format} wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
2022-04-29 09:50 Pinkas Ewa 357.82KB
Liczba odwiedzin: 75105