BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Data publikacji: 2019-12-17

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 244/2019 z dnia 17 grudnia 2019r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 20.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.
Termin składania ofert do dnia 20 stycznia 2020r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem „oferta konkurs rodzina – nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej” oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31 stycznia 2020r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie nr 244/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
2019-12-17 12:56 Gałka Magdalena 204.35KB
{format} Załącznik do Zarządzenia nr 244/2019 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
2019-12-17 12:58 Gałka Magdalena 1.36MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
2019-12-17 12:57 Gałka Magdalena 259.24KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
2019-12-17 14:56 Gałka Magdalena 363.87KB
{format} Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
2020-01-27 08:34 Gałka Magdalena 261.69KB
{format} Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
2020-01-31 07:52 Gałka Magdalena 340.85KB
Liczba odwiedzin: 156476