BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data publikacji: 2017-12-19

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 246/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 25.250 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po roztrzygnięciu konkursu
Termin składania ofert do dnia 9 stycznia 2018r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem "organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych" oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15 stycznia 2018r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Referat Sportu i Rekreacji - tel. 77 461 21 81

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Burmistrza Nr 246/2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
2017-12-19 15:19 Długosz Klaudia 240.88KB
{format} załącznik do zarządzenia 246/2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
2017-12-19 15:20 Długosz Klaudia 1.27MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
2017-12-22 13:30 Długosz Klaudia 771.22KB
{format} druk karta zgłoszenia do udziału w komisji konkursowej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
2017-12-27 13:00 Długosz Klaudia 132.5KB
{format} Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
2018-01-19 14:24 Długosz Klaudia 0.98MB
{format} Wyniki otwartego Konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
2018-01-15 15:57 Długosz Klaudia 1.42MB
Liczba odwiedzin: 65741