BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji: 2017-12-15

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 243/2017 z dnia 15 grudnia 2017r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 50.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 15 stycznia 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.
Termin składania ofert do dnia 8 stycznia 2018r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem "konkurs pomoc społeczna i uzależnienia" oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 12 stycznia 2018r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień - tel. 77 404 93 36

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
2017-12-15 08:38 Gałka Magdalena 233.63KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 243 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
2017-12-15 08:41 Gałka Magdalena 1.51MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
2017-12-15 08:41 Gałka Magdalena 225.72KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
2017-12-15 08:47 Gałka Magdalena 55.65KB
{format} Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 464
2018-01-11 11:26 Gałka Magdalena 192.28KB
{format} Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 472
2018-01-12 11:40 Gałka Magdalena 578.39KB
Liczba odwiedzin: 76188