BIP
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Data publikacji: 2018-12-05

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 19/2018 z dnia 5 grudnia 2018r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 50.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 14 stycznia 2019r. do dnia 30 listopada 2019r.
Termin składania ofert do dnia 4 stycznia 2019r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem "konkurs pomoc społeczna i uzależnienia" oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 11 stycznia 2019r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
2018-12-05 11:02 Gałka Magdalena 255.72KB
{format} Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2018 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
2018-12-05 11:02 Gałka Magdalena 1.34MB
{format} Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
2018-12-05 11:03 Gałka Magdalena 259.42KB
{format} Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
2018-12-05 11:03 Gałka Magdalena 55.65KB
{format} Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
2018-12-05 11:04 Gałka Magdalena 1.91MB
{format} Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
2019-01-11 12:32 Gałka Magdalena 245.69KB
{format} Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
2019-01-11 12:33 Gałka Magdalena 265.17KB
Liczba odwiedzin: 65724