BIP
Spis kart informacyjnych 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart informacyjnych 2021

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie jazu w km 31 + 471 rzeki Jemielnicy i wykonaniu przepławki dla ryb w m. Kadłub. Karta informacyjna nr 137/2021.

Data publikacji: 2022-05-17

Ważne do:

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na remoncie jazu w km 31 + 471 rzeki Jemielnicy i wykonaniu przepławki dla ryb w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 ÷ 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471”, zlokalizowanego na działkach o nr nr: 404, 842 i 870/6 obręb 0032 Kadłub.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} 137-2021 Karta informacyjna postanowienie nałożenie 8-2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
2022-05-17 08:30 Koszela Adam 59.29KB
Liczba odwiedzin: 54189
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego