BIP
Spis kart informacyjnych 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart informacyjnych 2021

Wniosek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. remontu jazu w km 31 + 471 rzeki Jemielnicy i wykonaniu przepławki dla ryb w m. Kadłub. Karta informacyjna nr 119/2021.

Data publikacji: 2022-05-16

Ważne do:

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie jazu w km 31 + 471 rzeki Jemielnicy i wykonaniu przepławki dla ryb w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 ÷ 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471”, zlokalizowanego na działkach o nr nr: 404, 842 i 870/6 obręb 0032 Kadłub.

Liczba odwiedzin: 51518
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego