BIP
Miejscowe plany - teren miasta - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany - teren miasta

Znaleziono 26 wiadomości.

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej

Data publikacji:
2019-10-30

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej” (Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 1 października 2019 r. poz. 3048 i wszedł w życie dnia 1 listopada 2019 r.

25. Zmiana "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie"

Data publikacji:
2018-11-27

Podaje się do publicznej wiadomości, że zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r.) została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 30 października 2018 r. poz. 3006 i weszła w życie dnia 30 listopada 2018 r.

24. Park Miejski. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego

Data publikacji:
2018-01-09

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego” (Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 3199 i wszedł w życie dnia 12 stycznia 2018 r.

23. Zmiana "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich"

Data publikacji:
2018-01-09

Podaje się do publicznej wiadomości, że zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” (Uchwała Nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r.) została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 3200 i weszła w życie dnia 12 stycznia 2018 r.

22. Plan Osiedla Piastów Śląskich. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich

Data publikacji:
2017-09-04

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich” (Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 3 sierpnia 2017 r. poz. 2078 i wszedł w życie dnia 3 września 2017 r.

21. Plan dla terenu strefy ekonomicznej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej

Data publikacji:
2017-04-26

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej” (Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 10 maja 2017 r. poz. 1436 i wszedł w życie dnia 10 czerwca 2017 r. Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 26 maja 2017 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.34.2017.AD, w którym stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej § 13 pkt 2 w sformułowaniu „powyżej 100 kW” i § 13 pkt 6 lit. c tiret 3 w sformułowaniu „powyżej”. Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

20. Plan w rejonie ul. H.Pobożnego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego

Data publikacji:
2017-04-22

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego” (Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2016 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 15 kwietnia 2016 r. poz. 920 i wszedł w życie dnia 16 maja 2016 r.

19. Plan fragmentu miasta w rejonie ul. K. Wielkiego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego

Data publikacji:
2017-04-21

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego” (Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 22 października 2015r. poz. 2234 i wszedł w życie dnia 6 listopada 2015 r.

18. Plan dla terenu górniczego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych "Strzelce Opolskie I"

Data publikacji:
2017-04-20

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I” w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek” (Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia z dnia 26 maja 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 15 czerwca 2015 r. poz. 1433 i wszedł w życie 30 czerwca 2015 r.

17. Plan miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich.

Data publikacji:
2017-04-19

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” (Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 11 lutego 2015 r. poz. 315 i wszedł w życie dnia 26 lutego 2015 r.

Liczba odwiedzin: 87041
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego