BIP
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021

Dnia 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie” Uchwałą Nr XXXV/293/2021.

Dnia 4 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze IN.I.742.8.2021.KM stwierdzając nieważność ww. Uchwały w zakresie:

  • zapisów studium, które umożliwiają eksploatację odkrywkową na terenach położonych w granicach terenów górniczych i poza obszarami górniczymi (dotyczy terenów górniczych Szymiszów I i Strzelce Opolskie II);
  • jednego terenu o symbolu PG - obszaru przemysłu górniczego (w którym ujawnione jest złoże Rożniątów i Rożniątów 1);
  • zapisów studium dopuszczających lokalizacje elektrowni wiatrowych, dla których nie została wskazana dokładna lokalizacja oraz strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie.
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
2021-06-11 11:04 Wolańska Magdalena 222.09KB
{format} Rysunek - Załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
2021-06-11 10:58 Wolańska Magdalena 18.58MB
{format} Rysunek - Załącznik nr 2 - Uwarunkowania rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
2021-06-11 10:56 Wolańska Magdalena 16.67MB
{format} Uchwała Nr XXXV_293_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
2021-06-11 10:49 Wolańska Magdalena 15.33MB
{format} zal_2_uwarunkowania_rozwoju_geo.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
2021-04-29 12:45 Kozołup Marek 77.61MB
{format} zal_3_kierunki_zagospodarowania_geo.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
2021-04-29 12:44 Kozołup Marek 83.76MB

Rejestr zmian strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2021-04-28 10:03:36
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2021-06-28 11:40:56
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2021-06-28 11:40:51
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2021-06-28 11:40:51
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1020
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021