BIP
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021

Dnia 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie” Uchwałą Nr XXXV/293/2021.

Dnia 4 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze IN.I.742.8.2021.KM stwierdzając nieważność ww. Uchwały w zakresie:

  • zapisów studium, które umożliwiają eksploatację odkrywkową na terenach położonych w granicach terenów górniczych i poza obszarami górniczymi (dotyczy terenów górniczych Szymiszów I i Strzelce Opolskie II);
  • jednego terenu o symbolu PG - obszaru przemysłu górniczego (w którym ujawnione jest złoże Rożniątów i Rożniątów 1);
  • zapisów studium dopuszczających lokalizacje elektrowni wiatrowych, dla których nie została wskazana dokładna lokalizacja oraz strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie.

W związku z ww. rozstrzygnięciem, dnia 28  września 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie” Uchwałą Nr LV/449/2022.

Dnia 4 listopada 2022 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze IN.I.742.18.2022.KM stwierdzając nieważność ww. Uchwały w zakresie treści zawartej na stronie 285 zał. nr 1 do tej uchwały (szczegóły w zamieszczonym rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego II). 

Załączone pliki stanowią wersje ujednolicone.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} APP - GML po rozstrzygnięciu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
2022-12-02 14:52 Wolańska Magdalena 101.48KB
{format} Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
2022-12-02 14:48 Wolańska Magdalena 199.57KB
{format} legenda kierunki 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
2022-09-29 12:27 Wolańska Magdalena 0.94MB
{format} zał. nr 3 kierunki zagospodarowania 2022_geo.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2022-09-29 12:26 Wolańska Magdalena 11.07MB
{format} legenda uwarunkowania 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
2022-09-29 12:24 Wolańska Magdalena 1.3MB
{format} zał. nr 2 uwarunkowania 2022_geo.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
2022-09-29 12:23 Wolańska Magdalena 16.12MB
{format} Rysunek - Załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
2022-09-29 12:14 Wolańska Magdalena 10.44MB
{format} Uchwała Nr LV_449_2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2022-09-29 12:11 Wolańska Magdalena 28.09MB
{format} Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 464
2021-06-11 11:04 Wolańska Magdalena 222.09KB
{format} Rysunek - Załącznik nr 2 - Uwarunkowania rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
2021-06-11 10:56 Wolańska Magdalena 16.67MB

Rejestr zmian strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2021-04-28 10:03:36
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2022-12-29 11:38:33
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2022-12-29 11:38:29
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2022-12-29 11:38:29
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2332
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego