BIP
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021

Dnia 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie” Uchwałą Nr XXXV/293/2021.

Dnia 4 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze IN.I.742.8.2021.KM stwierdzając nieważność ww. Uchwały w zakresie:

  • zapisów studium, które umożliwiają eksploatację odkrywkową na terenach położonych w granicach terenów górniczych i poza obszarami górniczymi (dotyczy terenów górniczych Szymiszów I i Strzelce Opolskie II);
  • jednego terenu o symbolu PG - obszaru przemysłu górniczego (w którym ujawnione jest złoże Rożniątów i Rożniątów 1);
  • zapisów studium dopuszczających lokalizacje elektrowni wiatrowych, dla których nie została wskazana dokładna lokalizacja oraz strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie.

W związku z ww. rozstrzygnięciem, dnia 28  września 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie” Uchwałą Nr LV/449/2022.

Załączone pliki stanowią wersje ujednolicone.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} APP - uchwalone SUiKZP 2022.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2022-10-05 09:45 Wolańska Magdalena 101.37KB
{format} legenda kierunki 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2022-09-29 12:27 Wolańska Magdalena 0.94MB
{format} zał. nr 3 kierunki zagospodarowania 2022_geo.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2022-09-29 12:26 Wolańska Magdalena 11.07MB
{format} legenda uwarunkowania 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
2022-09-29 12:24 Wolańska Magdalena 1.3MB
{format} zał. nr 2 uwarunkowania 2022_geo.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2022-09-29 12:23 Wolańska Magdalena 16.12MB
{format} Rysunek - Załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2022-09-29 12:14 Wolańska Magdalena 10.44MB
{format} Uchwała Nr LV_449_2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2022-09-29 12:11 Wolańska Magdalena 28.09MB
{format} Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
2021-06-11 11:04 Wolańska Magdalena 222.09KB
{format} Rysunek - Załącznik nr 2 - Uwarunkowania rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
2021-06-11 10:56 Wolańska Magdalena 16.67MB

Rejestr zmian strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2021-04-28 10:03:36
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2022-09-29 12:39:39
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2022-09-29 12:39:30
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2022-09-29 12:39:30
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1290
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021