Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021 - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021

Dnia 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie” Uchwałą Nr XXXV/293/2021.

Dnia 4 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze IN.I.742.8.2021.KM stwierdzając nieważność ww. Uchwały w zakresie:

  • zapisów studium, które umożliwiają eksploatację odkrywkową na terenach położonych w granicach terenów górniczych i poza obszarami górniczymi (dotyczy terenów górniczych Szymiszów I i Strzelce Opolskie II);
  • jednego terenu o symbolu PG - obszaru przemysłu górniczego (w którym ujawnione jest złoże Rożniątów i Rożniątów 1);
  • zapisów studium dopuszczających lokalizacje elektrowni wiatrowych, dla których nie została wskazana dokładna lokalizacja oraz strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie.
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2021-06-11 11:04
Wolańska Magdalena
222.09KB
Rysunek - Załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Rysunek - Załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2021-06-11 10:58
Wolańska Magdalena
18.58MB
Rysunek - Załącznik nr 2 - Uwarunkowania rozwoju Rysunek - Załącznik nr 2 - Uwarunkowania rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2021-06-11 10:56
Wolańska Magdalena
16.67MB
Uchwała Nr XXXV_293_2021 Uchwała Nr XXXV_293_2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-06-11 10:49
Wolańska Magdalena
15.33MB
zal_2_uwarunkowania_rozwoju_geo.tif zal_2_uwarunkowania_rozwoju_geo.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2021-04-29 12:45
Kozołup Marek
77.61MB
zal_3_kierunki_zagospodarowania_geo.tif zal_3_kierunki_zagospodarowania_geo.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2021-04-29 12:44
Kozołup Marek
83.76MB

Redakcja strony - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2021-04-28 10:03:36
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2021-06-28 11:40:56
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2021-06-28 11:40:51
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2021-06-28 11:40:51
Liczba odwiedzin: 285