BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 78 drzew gat. 1 szt. kasztanowiec biały, 54 szt. wierzba biała, 6 szt. jesion wyniosły, 1 szt. topola czarna, 4 szt. topola osika, 3 szt. klon zwyczajny, 8 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. lipa drobnolistna, rosnących na działce nr 255 z mapy 2 w Błotnicy Strzeleckiej.  
Opis
 
Pliki
59kartainformacyjnagk.6130.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 1117059