BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Decyzja zezwalająca na usunięcie 27 drzew gat. 1 szt. kasztanowiec biały, 14 szt. wierzba biała, 4 szt. jesion wyniosły, 1 szt. topola czarna, 2 szt. topola osika, 3 szt. klon zwyczajny, 1 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. lipa drobnolistna, rosnących na działce nr 255 z mapy 2 w Błotnicy Strzeleckiej. 
Opis
 
Pliki
60kartainformacyjnagk.613.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 1075484