BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego – ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
Opis
 
Pliki
ul.poboznego-wylozenie-ka.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 1079312