BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie domu opieki senioralnej dla osób starszych wraz z gabinetem lekarskim i gabinetami do rehabilitacji oraz częścią kuchenną, jadalną i wiatą dla pensjonariuszy w Ligocie Górnej przy ul. Wysockiej 3 na działce nr 156/1 a. m. 1.  
Opis
 
Pliki
16-16kartainformacyjnawni.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 1088159