BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i doposażeniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstańców Śląskich 3 na działce nr 1748/1 a. m. 8.  
Opis
 
Pliki
17-16kartainformacyjnawni.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 1088198