BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie stodoły z przeznaczeniem na magazyn zbożowy na działce nr 57/2 w miejscowości Niwki.  
Opis
 
Pliki
28-16kartainformacyjnapos4.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 1089484