BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu dwóch hal magazynowych (namiotowych) na terenie DSO Sp. z o.o. na działkach o nr nr 4830/1, 4863/1, 4882/9, 4882/10, 4885/11, 4885/12, 4885/13, 5061/54 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Opis
 
Pliki
31-16kartainformacyjnawni.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 1079321