BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie placu (M6) do magazynowania odpadów (materiałów eksploatacyjnych) przed odzyskiem, budowie boksów magazynowych na istniejącym utwardzonym placu magazynowym (M2) odpadów selektywnie zbieranych wraz z dwoma wybieralnymi zbiornikami na odcieki o pojemności 10m3 każdy oraz placem manewrowym na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Szymiszów przy ul. Dworcowej 7a, na działce nr 585/13 obręb 0074 Szymiszów.  
Opis
 
Pliki
 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 1079309