BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej O na działkach o nr nr 4863/1, 4866/2, 4866/6, 4882/9, 4882/10 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Opis
 
Pliki
35-16kartainformacyjnapos.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 1079325