BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Szczegóły karty

Tytuł
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii frezowania w istniejącej hali OSB na działkach o nr nr: 5061/40, 5062/29, 819/7, 812/2, 819/8, 5062/28 i 5061/42 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Opis
 
Pliki
51-16kartainformacyjnapos.pdf 
wszystkie karty
Liczba odwiedzin: 1088300